Direct contact, of mail:

06-54345657  info@calismeetdiensten.nl

Elektrotechnische keuringen op maat

U kreeg bericht van uw verzekeraar: INSTALLATIE moet GEKEURD worden!  WAT NU?

U wilt als installatie-eigenaar aantonen dat de elektrotechnische installatie op verantwoorde en veilige wijze is gebouwd en wordt gebruikt.

Calis Meetdiensten ontzorgt U door het keuren van nieuwe installaties op basis van NEN 1010 en het inspecteren van de veiligheid van elektrotechnische installaties volgens NEN 3140 en indien vereist, NTA 8220 voor het opsporen van brandrisico's.  

In de ARBO wet is vastgelegd dat werkgevers/eigenaren verantwoordelijk zijn voor het in goede staat houden van hun elektrische installatie en wel zodanig dat de veiligheid en gezondheid van gebruikers en werknemers niet in het geding is. De normen die bepalen wat er wordt verstaan onder een veilige elektrische installatie zijn vastgelegd in de norm NEN 3140.

Naast de verantwoordelijkheid die u hebt als werkgever voor uw medewerkers bent u ook (persoonlijk) juridisch aansprakelijk voor de gevolgen van ongevallen -met of zonder blijvend letsel- . Daarnaast eisen veel verzekeringsmaatschappijen in hun polis voorwaarden dat de elektrische installatie periodiek gekeurd wordt.

De NEN 3140 inspectie is een wettelijke verplichting en dient periodiek te worden uitgevoerd. Een risico analyse is bepalend voor de interval. Elektrische installaties dienen minimaal een maal in de 5 jaar te worden geïnspecteerd.


 

Portfolio

Werk
Gebeurtenis
Clienten
Nieuw project

E-mailen
Bellen
Map
Info
LinkedIn