Direct contact, of mail:

06-54345657  info@calismeetdiensten.nl

NEN Diensten

NEN 1010 opleverinspectie

U wilt als installatie-eigenaar aantonen dat de elektrotechnische installatie op verantwoorde en veilige wijze is gebouwd. Dat kan met een NEN 1010 keuring: een eenmalige keuring voor elektrotechnische laagspanningsinstallaties die nieuw zijn aangelegd of ingrijpend zijn verbouwd. U ontvangt van ons een uitgebreid keuringsrapport.

Wanneer is een NEN 1010 keuring nodig?

Neemt u een nieuwe installatie of installatiedeel in gebruik, dan is een NEN 1010 keuring aan te raden. Dan zijn de installaties voor uw medewerkers aantoonbaar veilig en worden uw bedrijfsprocessen niet verstoord. Daarnaast moeten volgens de Arbowet de elektrische installaties die in gebruik zijn, regelmatig worden geïnspecteerd als controle op de veiligheid van de installatie. Dit heet een NEN 3140 keuring. Door als werkgever periodieke inspecties te laten doen kunt u richting wetgever en verzekeraar aantonen dat u alles in het werk heeft gesteld om voor een veilige werkomgeving te zorgen, in het belang van uw werknemers en vooral Uzelf.


NEN 3140 keuring elektrische installaties (ook wel periodieke keuring genoemd)

U wilt inzicht in de veiligheid van de elektrotechnische installaties in uw gebouwen. Wij voeren NEN 3140 inspecties uit: een periodieke keuring voor een veilige bedrijfsvoering bij volgens de Nederlandse norm. U ontvangt van ons een uitgebreide rapportage met indien nodig aanbevelingen voor verbetering van de installaties. 

U bent door de wetgeving (Arbowet) en/of verzekering verplicht uw elektrische installaties en elektrische arbeidsmiddelen periodiek te laten keuren, volgens de NEN 3140 of volgens de specifieke eisen van de verzekeraar. De NEN 3140 keuring bestaat onder meer uit visuele inspecties, metingen en beproevingen. Met een risico-inventarisatie wordt daarbij bepaald hoe vaak een herinspectie nodig is. 

Dat kan zijn een keer per 5 jaar, per 3 jaar of jaarlijks, afhankelijk van de bevindingen uit de risico rapportage. Dankzij goed inspectiebeleid voldoet u niet alleen aan wet- en regelgeving. Periodieke inspecties en NEN 3140-keuringen dragen bij aan een langere levensduur van installaties. Daarnaast worden installaties en gereedschap minder storingsgevoelig, kortom: u dient uw eigen belang met een goed inspectiebeleid.


Wetenswaardigheden:

Verzekeraars – vaak komt de vraag naar voren: kan de verzekering een keuring van elektrotechnische installaties verplichten? 

Het antwoord is: Ja, als dit in de polisvoorwaarden is opgenomen.

Verzekeraars nemen in veel gevallen een keuring of inspectie als verplichting op in de polisvoorwaarden. Dit kan gaan om een NEN 1010 keuring, een NEN 3140 keuring, een thermografisch onderzoek of een brandrisico-inspectie volgens  NTA 8220. Tegenwoordig ook steeds vaker Scope 10 - daarvoor werken we samen met CSIB.

Wie is Installatieverantwoordelijk?

U stelt zelf een installatieverantwoordelijke e/o werkverantwoordelijke aan binnen uw organisatie. Deze persoon is verantwoordelijk voor veilige bedrijfsvoering van uw elektrische installatie(s). Onder bedrijfsvoering vallen bijvoorbeeld het onderhoud, gebruik, inspectie en beheer aan of nabij de installatie en de veiligheid van elektrische arbeidsmiddelen. U kunt ervoor kiezen de installatieverantwoordelijkheid extern te beleggen. Bijvoorbeeld als u geen personeel in dienst heeft dat beschikt over het vereiste middelbaar elektrotechnisch niveau.


E-mailen
Bellen
Map
Info
LinkedIn