Direct contact, of mail:

06-54345657  info@calismeetdiensten.nl

NEN 3140 Checklist


Wanneer uw elektrische installatie een keuring volgens NEN 3140 ondergaat, wordt deze op verschillende aspecten getoetst. Allereerst vindt er een visuele inspectie plaats, waarna een meting en beproeving plaatsvindt waarin wordt gekeken in hoeverre de installatie voldoet aan de eisen. In deze NEN 3140 checklist sommen we de inspectiepunten voor u op.


 

De visuele inspectie kijkt of:

 

 

De meting en beproeving kijkt of de installatie voldoet aan: 

 

De noodzakelijke tekeningen aanwezig zijn en de juiste informatie vermeld is

De beschermingsleidingen (inclusief vereffeningsleidingen, en hun verbindingen)

De verschillende (installatie)delen eenduidig herkenbaar zijn

De circuit impedanties van de foutstroomketens

De eventuele aanwezige beschadigingen geen gevaar veroorzaken

De aardverspreidingsweerstand van aardelektroden (het loshalen van de aardleiding kan leiden tot een gevaarlijke situatie)

Er geen zichtbare tekenen van oververhitting zijn

Het elektrisch materiaal ten minste in overeenstemming is met de installatie-eisen (zoals vastgelegd in product- of installatienormen en leveranciersvoorschriften)

De gangpaden bestemd voor bediening en onderhoud en de vluchtwegen voldoende ruim en goed toegankelijk zijn

De isolatieweerstand van elk gedeelte van de elektrische installatie

De verbindingen van de zichtbare beschermingsleidingen, inclusief vereffeningsleidingen, in orde zijn

De veilige scheiding van stroomketens

De juiste beveiligingstoestellen aanwezig zijn en juist zijn ingesteld

De goede werking van aardlekbeveiligingen

De veiligheidsketens in orde zijn

De goede werking van schakelende beveiligingstoestellen tegen overstroom

De aanwezige spanningsindicatoren en voltmeters functioneren

De goede werking van veiligheidsketens

De elektrische installatie past bij de huidige gebruikseisen

De goede werking van veiligheidssignaleringenE-mailen
Bellen
Map
Info
LinkedIn